map Khu Phố 1, P. Tân Hiệp, Biên Hòa, Đồng Nai

Những nguyên tắc trong phòng cháy chữa cháy

  29/01/2018

  Admin

Những nguyên tắc phòng cháy và chữa cháy được quy định rõ trong luật phòng cháy chữa cháy :

Tuy phòng cháy và chữa cháy là một trong những hạng mục được quy định chi tiết trong luật, nhưng có rất ít cá nhân chủ động trong việc tìm hiểu luật và các quy định cũng như học hay tìm hiểu về phòng cháy chữa cháy cho đến khi có sự cố xảy ra.

Hiện nay người dân chúng ta chưa thực sự đề cao về việc chủ động trong phòng cháy và chữa cháy cho gia đình, tập thể và nơi làm việc của mình.

1. Huy động sức mạnh tổng hợp của toàn dân tham gia hoạt động phòng cháy và chữa cháy.

2. Trong hoạt động phòng cháy và chữa cháy lấy phòng ngừa là chính; phải tích cực và chủ động phòng ngừa, hạn chế đến mức thấp nhất các vụ cháy xảy ra và thiệt hại do cháy gây ra.

3. Phải chuẩn bị sẵn sàng lực lượng, phương tiện, phương án và các điều kiện khác để khi có cháy xảy ra thì chữa cháy kịp thời, có hiệu quả.

4. Mọi hoạt động phòng cháy và chữa cháy trước hết phải được thực hiện và giải quyết bằng lực lượng và phương tiện tại chỗ.